علم روانشناسی میگه: وقتی یک نفر خیلی میخندد . حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده . بدانید او از درون "عمیقا" غمگین است !!! اگر یک نفر خیلی میخوابد بدانید "تنهاست" اگر یک نفر کم حرف میزند. سریع حرفش را میگوید. و دوباره سکوت میکند. بدانید "راز"ی در سینه دارد!!! وقتی یک نفر نمیتواند گریه کند. بدانید "ضعیف" است!!! وقتی یک نفر با یک روال غیر عادی و زیاد غذا میخورد. بدانید" تحت تنش " است!!! وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه میکند. بدانید ,برای چیزهای ,روانشناسی میگه منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فلزیاب صنعتی ایران1 دختر باران وسط شهر ildrens2 آموزش قرآن فروشگاه کالا شهر ایران مهتاب فیلتر شنی frp گراتک از دیده و شنیده