گاهی اوقات قـرارست که در پیله ی درد نم نمک شاپرکی خوشگل و زیبا بشوی گاهی انگارضروری ست بِگندی درخود تا مبدل به شرابی خوش و گیرا بشوی! گاهی ازحمله ی یک گـربه،قفس میشکند تا تو پرواز کنی، راهی صحرا بشوی. گاهی از خار گل سرخ برنجی بد نیست بـاعث مرگ گل سرخ مبادا بشوی. گاهی ازچاه قرارست به زندان بروی آخـرقصه هم آغوش زلیخا بشوی. بشوی ,گاهی ,بشوی گاهی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

پیک نودوهشت ندای مشاور علوم تجربی دانلود برنامه موج دریا فیلم های کره ای مقالات تجهیزات نظافت صنعتی درياي مواج